• 0834 54 74 74 hoặc 0919 54 74 74
  • info@thaoluong.com.vn
» Cách tính diện tích xây dựng

logo-talucons

Cách tính diện tích xây dựng:

Quý khách cần biết cách tính diện tích xây dựng để từ đó tính ra giá trị giao khoán cho đơn vị thi công xây dựng căn nhà mơ ước của mình.

Giá trị giao khoán trọn gói = đơn giá thi công trọn gói x tổng diện tích xây dựng.

Giá trị giao khoán phần thô và nhân công hoàn thiện = đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện x tổng diện tích xây dựng.

Diện tích xây dựng = diện tích sử dụng x hệ số xây dựng.

Hệ số xây dựng được lấy theo bảng sau đây:

Ví dụ cách tính diện tích xây dựng:

Hotline: 0909 454 337 (Mr. Thao)

E-mail: thao.ld@thaoluong.com.vn

Website: https://thaoluong.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

0909.454.337
0834 54 74 74