• 0564.333.999 - 0584.333.999 - 0374.33.55.66
  • cskh@thaoluong.com.vn
» Cách tính diện tích xây dựng

Cách tính diện tích xây dựng

Quý khách cần biết cách tính diện tích xây dựng để từ đó tính ra giá trị giao khoán cho đơn vị thi công xây dựng căn nhà mơ ước của mình.

Giá trị giao khoán trọn gói = đơn giá thi công trọn gói x tổng diện tích xây dựng

Giá trị giao khoán phần thô & nhân công hoàn thiện = đơn giá thi công phần thô & nhân công hoàn thiện x tổng diện tích xây dựng

Diện tích xây dựng = diện tích sử dụng x hệ số xây dựng

Hệ số xây dựng được lấy theo bảng sau đây:

Tính diện tích xây dựng nhà

Ví dụ cách tính diện tích xây dựng

Cách tính diện tích xây dựng nhà
0564.333.999
0564 333 999